[l ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
 
 

    หน้าแรก
    ข้อมูลเกี่ยวกับสขจ.พะเยา
    ทำเนียบขนส่งจังหวัด
    โครงสร้างองค์กรและหน้าที่
    สถานที่ตั้ง/เบอร์โทรศัพท์
    แผนงานโครงการต่าง ๆ
    ข้อมูลสถิติ
    กระดานถาม- ตอบ
    ลิงค์สำนักงานขนส่งจังหวัด
    ลิงค์อื่น ๆ
    ร้องเรียนถึงขนส่งจังหวัดพะเยา
    ติดต่องานด้านทะเบียนรถ
    ติดต่องานด้านใบอนุญาตขับรถ
    ติดต่องานด้านประกอบการขนส่ง
    คู่มือเครื่องหมายจราจร

จำนวนผู้เข้าชม

ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.56

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
พระราชกรณียกิจ และ ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 21.36 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตรัสห่วงใยพสกนิกรที่ประสบอุทกภัยใหญ่ดังนี้ "ข้าพเจ้าเข้าใจคนที่ลำบากน้ำท่วม บ้านข้าพเจ้าก็น้ำท่วม แต่ยังคิดว่า มีแรงเหลือมาช่วยพี่น้องประชาชน ส่งหน่วยแพทย์ดูแลสุขภาพประชาชน และสัตว์เลี้ยง ข้าพเจ้า สัญญาว่า จะไม่ปั๊มน้ำออกจากบ้าน เพื่อให้บ้านน้ำแห้ง ข้าพเจ้ายอมจมน้ำเหมือนประชาชนทุกคน และเราจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนี้ไปด้วยกัน ข้าพเจ้าได้สั่งแม่บ้านของข้าพเจ้าแล้ว ให้ทำอาหารส่งหมู่บ้านที่ห่างไกล ได้ทราบว่า แม่บ้านได้ทำอาหารแจกชาวบ้านโดยรอบ 1,000 กล่อง/วัน ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะกลับมากรุงเทพฯ ทุกสัปดาห์ จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ขอใจทุกคนสู้อดทน และพวกเราจะฝ่าวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน"...
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 10.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับ ดังนี้ -นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ตั้งแต่ปี 2549-2552 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จออกด้วย...


วิสัยทัศน์ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา :
ค่านิยม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา :
วัฒนธรรมองค์กร ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา :
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียนลงวันที่25 กันยายน 2558
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ(GPS)พ.ศ.2558...อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาค ก. และภาค ข. (15 ก.ค. 2559)...อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะและบัตรประจำตัวคนขับรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (24 มิ.ย. 2559)...อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (24 มิ.ย. 2559)...อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา (23 มิ.ย. 2559)...อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะและบัตรประจำตัวคนขับรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (30 พ.ค. 2559)...อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (30 พ.ค. 2559)...อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะและบัตรประจำตัวคนขับรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (29 เม.ย. 2559)...อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (29 เม.ย. 2559)...อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (9 มี.ค.59)...อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขับรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2552 (24 ก.พ.59)...อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะและบัตรประจำตัวคนขับรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ประจำเดือน มีนาคม 2559 (24 ก.พ. 2559)...อ่านรายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรราและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (24 ก.พ.59) ..อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขับรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2552 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (26 ม.ค.59)...อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะและบัตรประจำตัวคนขับรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (26 ม.ค. 2559)...อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขับรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2552 (21 ธ.ค.58)...อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะและบัตรประจำตัวคนขับรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ประจำเดือน มกราคม 2559 (21 ธ.ค.58)...อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 (9 พ.ย.58)...อ่านรายละเอียด
ข่าวประกวดราคา
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา(21 ธ.ค.58)...อ่านรายละเอียด
ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับเครือข่าวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (15 มี.ค.59)...อ่านรายละเอียด
ภาพกิจกรรมสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
<<ขนส่งพะเยาเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียน
<<สขจ.พะเยาจัดโครงการ"รถพร้อม คนดี ถึงที่ ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"ไปกับรถรับส่งนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ติดต่องานด้านทะเบียนรถ   ติดต่องานด้านใบอนุญาตขับรถ
การจดทะเบียนรถใหม่
การแจ้งย้ายรถเข้า
การแจ้งย้ายรถออก
การแจ้งย้ายรถออกที่จังหวัดปลายทาง
การดำเนินการแก้ไขรายการในใบคู่มือทะบียนรถ
การโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของ
การเสียภาษีประจำปี

การดำเนินการด้านทะเบียน กรณีรถหาย
 การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

 การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 5 ปี
และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี

 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถ กรณีสูญหาย ชำรุด
 การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์

 
การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
รถยนต์สามล้อสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ

 การแก้ไขรายการใบอนุญาตขับรถ
 
การออกหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาอังกฤษ
ติดต่องานด้านประกอบการขนส่ง  
การขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
การต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 
 
ความรู้เกี่ยวกับจราจร  
คู่มือเครื่องหมายจราจร
 คู่มือเครื่องหมายจราจร ชุดปรับปรุงใหม่ ของสำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม

     ดาว์นโหลด >> trafficsigh.pdf

 
 
 
จัดทำโดย กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา 529 หมู่ 11 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  56000
โทร: 054-431111 แฟกซ์: 054-481909     อีเมล์: phayao@dlt.go.th และ phayao@dlt.mail.go.th