l ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
 
 

    หน้าแรก
    ข้อมูลเกี่ยวกับสขจ.พะเยา
    ทำเนียบขนส่งจังหวัด
    โครงสร้างองค์กรและหน้าที่
    สถานที่ตั้ง/เบอร์โทรศัพท์
    แผนงานโครงการต่าง ๆ
    ข้อมูลสถิติ
    กระดานถาม- ตอบ
    ลิงค์สำนักงานขนส่งจังหวัด
    ลิงค์อื่น ๆ
    ร้องเรียนถึงขนส่งจังหวัดพะเยา
    ติดต่องานด้านทะเบียนรถ
    ติดต่องานด้านใบอนุญาตขับรถ
    ติดต่องานด้านประกอบการขนส่ง
    คู่มือเครื่องหมายจราจร

จำนวนผู้เข้าชม

ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.56

 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ
 
 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลดคู่มือการประกวดสถานศึกษาฯ ปี 2556
 

ดาวน์โหลดแผ่นพับคู่มือคำแนะนำการใช้รถโดยสารสองชั้น
 

ดาวน์โหลดแผ่นพับเส้นทางที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง
 

ดาวน์โหลดแผ่นพับการเลือกใช้รถทัศนาจร

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
 

 

 

 

 

 

 
พระราชกรณียกิจ และ ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 21.36 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตรัสห่วงใยพสกนิกรที่ประสบอุทกภัยใหญ่ดังนี้ "ข้าพเจ้าเข้าใจคนที่ลำบากน้ำท่วม บ้านข้าพเจ้าก็น้ำท่วม แต่ยังคิดว่า มีแรงเหลือมาช่วยพี่น้องประชาชน ส่งหน่วยแพทย์ดูแลสุขภาพประชาชน และสัตว์เลี้ยง ข้าพเจ้า สัญญาว่า จะไม่ปั๊มน้ำออกจากบ้าน เพื่อให้บ้านน้ำแห้ง ข้าพเจ้ายอมจมน้ำเหมือนประชาชนทุกคน และเราจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนี้ไปด้วยกัน ข้าพเจ้าได้สั่งแม่บ้านของข้าพเจ้าแล้ว ให้ทำอาหารส่งหมู่บ้านที่ห่างไกล ได้ทราบว่า แม่บ้านได้ทำอาหารแจกชาวบ้านโดยรอบ 1,000 กล่อง/วัน ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะกลับมากรุงเทพฯ ทุกสัปดาห์ จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ขอใจทุกคนสู้อดทน และพวกเราจะฝ่าวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน"...
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 10.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับ ดังนี้ -นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ตั้งแต่ปี 2549-2552 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จออกด้วย...วิสัยทัศน์ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา :
ค่านิยม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา :
วัฒนธรรมองค์กร ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา :
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียนลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
เรื่องร้องเรียนลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
เรื่องร้องเรียนลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557
เรื่องร้องเรียนลงวันที่22 สิงหาคม 2557

ข่าวประกวดราคา
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาการจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา(29 ส.ค.57)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา,สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอภูซาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอปง(29 ส.ค.57)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา(29 ส.ค.57)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา(13 ส.ค.57)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2558(7 ส.ค.57)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ,สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอภูซาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอปง ปีงบประมาณ 2558(7 ส.ค.57)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2558(7 ส.ค.57)...อ่านรายละเอียด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(6 ส.ค.57)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา(23 ก.ค.57)...อ่านรายละเอียด
ราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(21 ก.ค.57)...อ่านรายละเอียด
ราคากลางขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอปง(10 มิ.ย.57)...อ่านรายละเอียด
ราคากลางขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอภูซาง(10 มิ.ย.57)...อ่านรายละเอียด
ราคากลางขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและราคากลางขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา(10 มิ.ย.57)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ(ประกาศ 28 พ.ค.57)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอปง(ประกาศ 28 พ.ค.57)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอภูซาง(ประกาศ 28 พ.ค.57)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา(ประกาศ 28 พ.ค.57)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ (ประกาศ 11 มี.ค.57)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ป ตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประกาศ 26 ก.พ.57)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ป ตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประกาศ 13 ก.พ.57)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายอะลูมิเนียมทะเบียนรถที่ไม่ใช้แล้ว (ประกาศ 27 ส.ค.56)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2557 (ประกาศ 23 ส.ค.56)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา , สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอภูซาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอปง ปีงบประมาณ 2557 (ประกาศ 23 ส.ค.56)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2557 (ประกาศ 23 ส.ค.56)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2557 (ประกาศ 7 ส.ค.56)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา , สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอภูซาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอปง ปีงบประมาณ 2557 (ประกาศ 7 ส.ค.56)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2557 (ประกาศ 7 ส.ค.56)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อหมวกนิรภัย ตามโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิภัย ประจำปี พ.ศ.2556 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา (ประกาศ 31 ก.ค.56)...อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาซื้อหมวกนิรภัย ตามโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ประจำปี พ.ศ.2556 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา (ประกาศ 11 ก.ค.56)...อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะและบัตรประจำตัวคนขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ประจำเดือน กันยายน 2557 (29สิงหาคม 2557)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง การยื่นขอประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถตู้โดยสาร (25กรกฎาคม 2557)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะและบัตรประจำตัวคนขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 (27มิถุนายน 2557)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประจำเดือน กรกฎาคม(27 มิถุนายน 2557)....อ่านรายละเอียด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (22 เมษายน 2557)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะและบัตรประจำตัวคนขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 (24 มกราคม 2557)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประจำเดือน กุมภาพันธ์(24 มกราคม 2557)....อ่านรายละเอียด
เรื่อง การรายงานกรณีการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และการดำเนินการกับผู้ขับรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ....รายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะและบัตรประจำตัวคนขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ประจำเดือน ธันวาคม2556 (25 พฤศจิกายน 2556)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประจำเดือน ธันวาคม 2556(25 พฤศจิกายน 2556)....อ่านรายละเอียด
ขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตราย เข้าร่วมการสัมนานาภายใต้หัวข้อ "ขนส่งวัตถุอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย"ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องอิมพีเรียล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่...อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะและบัตรประจำตัวคนขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ประจำเดือน พฤศจิกายน2556 (1 พฤศจิกายน 2556)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(1 พฤศจิกายน 2556)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะและบัตรประจำตัวคนขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ประจำเดือน ตุลาคม 2556 (23 กันยายน 2556)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประจำเดือน ตุลาคม 2556(23 กันยายน 2556)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะและบัตรประจำตัวคนขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ประจำเดือน กันยายน 2556 (26 สิงหาคม 2556)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประจำเดือน กันยายน 2556(26 สิงหาคม 2556)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะและบัตรประจำตัวคนขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 (21 มิถุนายน 2556)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประจำเดือน กรกฎาคม 2556(21 มิถุนายน 2556)....อ่านรายละเอียด
การแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความต่อเนื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556....อ่านรายละเอียด
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 ....ดาวน์โหลดคำขอ
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประจำเดือน มิถุนายน 2556(27 พฤษภาคม 2556)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะและบัตรประจำตัวคนขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ประจำเดือน มิถุนายน 2556 (27 พฤษภาคม 2556)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประจำเดือน พฤษภาคม 2556(29 เมษายน 2556)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะและบัตรประจำตัวคนขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 (29 เมษายน 2556)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (5 กุมภาพันธ์ 2556)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556(25 มกราคม 2556)....อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะและบัตรประจำตัวคนขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 (25 มกราคม 2556)....อ่านรายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (29 มกราคม 2556)...อ่านรายละเอียด
ตารางสอบพนักงานราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556...อ่านรายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ภาค ก และภาค ข. (3 มกราคม 2556)...อ่านรายละเอียด
<< สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีตามโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดพะเยา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ สนามเทศบาลตำบลท่าจำปี ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา..
ภาพกิจกรรมสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
<<สขจ.พะเยาจัดประชุมสัมมนาตามแผนเสริมสร้างความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน ประจำปี 2557
<<สขจ.พะเยาจัดทำแผนงานพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
<<สขจ.พะเยาจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมมหวกนิรภัย ณ โรงเรียนเทศบาล 6 อ.เมือง จ.พะเยา
<<ท่านวิโรจน์ วิริยะจันทร์ ขสจ.พะเยา จัดอบรมโครงการพัมนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรุทก สนับสนุนและรองรับการเข้าสู่ AEC
<<ขนส่งจังหวัดพะเยา ทำ MOU กับ 5 สถาบันการศึกษา
<<โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
<<1ปีมีครั้ง กิจกรรม "รวมพลคนรักรถ" ครั้งที่ 2
<<ข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
<<สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปี 2557
<<สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการด้านการทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
<<การประชุมสัมมนา ตามแผนงานพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
<<พิธิประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556 เขตภาคเหนือ
<<สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน ประจำปี 2556
<<สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
<<สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม"คนรักรถ"รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556
<<สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดอบรมและทดสอบเพื่อออกใบอนุญาตขับรถรุ่นพิเศษให้แก่ทหารประจำการค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
<<สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถมช้ถนน ประจำปี พ.ศ.2555
<<สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2556
<<สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
<<ท่านอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมการรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555
<<สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาร่วมออกหน่วยให้บริการตามโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.55 ณ โรงเรียนบ้านสักทุ่ง ม.10 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
<<สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาจัดนิทรรศการส่งเสริมความปลอดภัยร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เมื่อวันที่ 14 - 16 ธ.ค.55 ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จ.พะเยา
<<สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาสืบสานประเพณีลอยกระทง
ติดต่องานด้านทะเบียนรถ   ติดต่องานด้านใบอนุญาตขับรถ
การจดทะเบียนรถใหม่
การแจ้งย้ายรถเข้า
การแจ้งย้ายรถออก
การแจ้งย้ายรถออกที่จังหวัดปลายทาง
การดำเนินการแก้ไขรายการในใบคู่มือทะบียนรถ
การโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของ
การเสียภาษีประจำปี

การดำเนินการด้านทะเบียน กรณีรถหาย
 การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

 การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 5 ปี
และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี

 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถ กรณีสูญหาย ชำรุด
 การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์

 
การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
รถยนต์สามล้อสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ

 การแก้ไขรายการใบอนุญาตขับรถ
 
การออกหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาอังกฤษ
ติดต่องานด้านประกอบการขนส่ง  
การขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
การต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 
 
ความรู้เกี่ยวกับจราจร  
คู่มือเครื่องหมายจราจร
 คู่มือเครื่องหมายจราจร ชุดปรับปรุงใหม่ ของสำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม

     ดาว์นโหลด >> trafficsigh.pdf

 
 
 
จัดทำโดย กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา 529 หมู่ 11 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  56000
โทร: 054-431111 แฟกซ์: 054-481909     อีเมล์: phayao@dlt.go.th และ phayao@dlt.mail.go.th