"สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ยินดีต้อนฮับ เจ้า"

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปี พ.ศ.2557

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย และสอนน้องรู้กฎจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย การตอบปัญหากฎจราจร และเครื่องหมายจราจร การวาดภาพระบายสีการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง และกิจกรรมสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้